Hur naivt får det fungera i Sverige och hur länge???
https://bulletin.nu/islamistrelationen-sveriges-radio-har-inte-insett-vidden-av-sakerhetshotet