Politiker ska kunna ställas till ansvar för försummelse och felaktiga beslut
https://bulletin.nu/politiker-utan-koll-roffar-pengar-fran-hederligt-folk