”Den som har följt svensk migrationspolitik under det senaste decenniet kan vittna om samma slags irrationella och okunniga agerande från MP:s sida, och att denna irrationalitet också har gjorts till regeringspolitik – såväl under regeringen Reinfeldt som under regeringen Löfven.”
BRA skrivet!
https://bulletin.nu/forbanna-inte-daren-utan-den-som-later-daren-bestamma