3 av 10 dömda i Kalmar kommer från andra länder – stor ökning
http://www.barometern.se/kalmar/3-av-10-atalade-ar-utlandska-medborgare/

Annonser