Som sagt! MASSUTMANINGEN!
http://www.folkbladet.se/blogg/widardirekt/svenska-massproblem-behover-utmanas/?blog=2518025&entry=9532869

Annonser