Finansiering av terror – hur det kan gå till i Sverige:
http://www.magnussandelin.se/skatteutredningar-slar-mot-svenska-terrornatverk

Annonser