Om man ändå kunde få en riktig genomlysning och analys om hur den nu akuta flyktingsituationen uppkommit!
http://www.svd.se/det-ser-morkt-ut–just-nu/om/sakerhetsradet

Annonser