Leve det öppna samtalet! Där man även lyssnar. Bort med hätska, krigiska konfliktdebatter! Ett konstruktivt samtal utan att tilldela åsiktsetiketter. Utan att framhålla sin egen förträfflighet.
Leve samtalandet – både muntligt och skriftligt!

Annonser