Sveriges Radio om Public Service och opartiskhet – avsaknad av självkritik som vanligt bland Public Service journalister!
http://magasinetneo.se/artiklar/vi-klarar-vart-uppdrag/

Annonser