Möjlighet att förbjuda tiggeri – BRAAAAAA! Men varför inte förbjuda helt!?
http://www.moderat.se/nyhetsartikel/m-skarper-tiggeriforslag-fore-stamma

Annonser