Ta ansvar för val av begrepp! Reflektera omkring de egna valen av begrepp! Det kan göra stor skillnad.
Kraven är särskilt stora för journalister inom Public Service.

Annonser