Bo Rothstein

”Radikalt nytänkande i etiska frågor väcker i början uppenbarligen lika starka som dåligt genomtänkta reaktioner.”