För mig är det solklart att man inte kan vara mot EU och världen!
sd och v är ytterligheter i vår politik och fiender till EU och världen!

Annonser