E = m c^2

E = m c^2
… där E betecknar energin, m massan och c ljusets hastighet i vakuum.
F=m c^2
…. där F betecknar fred i världen, m människorna och c compassion i kvadrat

Annonser