Snedvridet i @svtkobra @svt

Kulturen blomstrar i det socialkonservativa Ungern! Barn har ofta en särskild plats i kulturarrangemang.
Hur fel får det vara i SVT? är en högst befogad fråga!!!!
När ska SVT leva upp till sitt Public Service-uppdrag med bl.a. ”allsidig belysning”?

Annonser